Aktuality Gymnázium

Dofe - ocenenia

V stredu 27. septembra 2023 boli v konferenčnej sále Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici ocenení naši študenti, ktorí úspešné ukončili striebornú a bronzovú úroveň Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu DofE. Prihovorili a zablahoželali im napríklad podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Štekláč či riaditeľ Národnej kancelárie DofE Miloš Ondrášik. Študenti si odniesli nielen medzinárodne uznávaný certifikát a odznak podľa úrovne, ktorú ukončili, ale hlavne cenné skúsenosti a pocit zadosťučinenia, že sa postavili čelom tejto výzve a odišli ako víťazi sami nad sebou. Po ceremónii nasledovala afterparty, kde sa naši študenti mohli stretnúť a porovnať si skúsenosti so študentmi z iných škôl a zároveň si vyskúšať rôzne zábavné a poučné hry a aktivity. Sprevádzali ich p. uč. Mojžišová a Šišmišová.
Študenti ocenení strieborným odznakom:
Tahoura Amiri
Jaroslav Birčák
Bria Františka Branišová
Martin Kojda
Simon Renčko
Hugo Rozemberg
Filip Zemánek
Študenti ocenení bronzovým odznakom:
Lea Bezáková
Natália Birčáková
Veronika Cingeľová
Sofia Flaskárová
Karolína Hornová
Hana Chalány
Kristína Jurkovičová
Silvia Miškeje
Daniela Mišúthová
Lenka Orovnická
Tereza Rakovská
Našim úspešným Dofákom srdečne blahoželáme!
Image
Image
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton