Rada školy

RADA ŠKOLY 5-ROČNÉ ŠTÚDIUM

ČLENOVIA RADY ŠKOLY SÚKROMNÉHO GYMNÁZIA ČESKÁ 10 BRATISLAVA


Ladislav Kordoš zástupca zriaďovateľa gymnázia
JUDr. Peter Daniš zástupca zriaďovateľa
Milan Daniš zástupca zriaďovateľa
Ľubomír Kordoš zástupca zriaďovateľa
Zástupcovia zriaďovateľa boli delegovaní zriaďovateľom

PaedDr. Monika Bačiková zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Eva Škantárová zástupca pedagogických zamestnancov
Zástupcovia pedagogických zamestnancov boli zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy

Hedviga Tanglmayerová zástupca nepedagogických zamestnancov
Zástupca nepedagogických zamestnancov bol zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy

Nora Brencusová
Zuzana Krásnohorská
Katarína Gavalcová
Zástupcovia rodičov boli zvolení vo voľbách rodičmi školy


© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton