Nadácia

2% z daní môžete venovať našej nadácii na číslo účtu SK4202000000002641591655

Predmet nadačnej listiny

Nižšie uvedený zakladateľ týmto v zmysle ustanovení par. 4 a násl. zákona č. 34/2005 Z.z. a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zakladá nadáciu na podporu verejnoprospešného účelu.

I. Základné ustanovenia

Názov nadácie: Nadácia GYMNÁZIUM ČESKÁ
Sídlo nadácie: Česká 10, 831 03 Bratislava
Doba: Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú

II. Verejnoprospešný účel nadácie Nadácia sa zriaďuje za účelom:
  • a) podpory a rozvoja vzdelanosti žiakov a študentov Slovenskej republiky
  • b) propagácie podpory základných a stredných škôl
  • c) organizovania športových a kultúrnzch podujatí
  • d) podpory nadaných a talentovaných žiakov a študentov, na rozvoj ich prirodzeného talentu v oblasti športu, vzdelávania, publikačnej a výchovnej činnosti, resp. v oblasti kultúry
III. Zakladateľ

Zakladateľom nadácie je School s.r.o.,
Župné námestie 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 923 890
IBAN: SK4202000000002641591655ú

O použití finančných prostriedkov budeme pravidelne informovať.

2% Z DANÍ

Právnické osoby poukazujú 2% prostredníctvom tlačiva daňové priznanie, oddiel IV. Na poukázanie 2 % pre fyzické osoby sú potrebné tieto tlačivá:

  • vyhlásenie o poukázaní
  • poučenie o vyhlásení
  • potvrdenie o zaplatení dane
kompletné informácie nájdete aj na: www.rozhodni.sk
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton