Maturity

MATURITY 5-ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

Termíny externej MS
 • 13.marec 2018- Slovenský jazyk a literatúra
 • 14.marec 2018- Anglický jazyk C1
 • 15.marec 2018- Matematika
 

Sylaby na stiahnutie:

SJL UMK  OBN MAT  INF  BIO ŠPJ DEJ EKO  FYZ  GEO  CHEM ANJC1 NEJB1 RUJB1

EČ a PFIČ MS 2018


Ukážka vyplnených odpoveďových hárkov 2018

Všeobecné pokyny VUJC1-Pero VUJC1-krížik VUJ-pero VUJ-krížik MAT  

Nucem - Informácie o maturite 2019

 Info o maturite
Rozpisy žiakov a iné

Kód školy   Maturitné predmety na škole Nadpis
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton