Zelená škola

V auguste sme spoločne s pánom Wilschom, ktorý je arboristom, uskutočnili ošetrenie drevín na školskom pozemku. Orezy drevín boli uskutočnené na suchých konároch; prevísajúcich konároch tak, aby sa zdvihli koruny stromov a priestor pod korunami sa presvetlil; na stromoch, ktorých koruna zasahovala do elektrického vedenia. Priestor v koryte "kanála" sa prečistil od náletového invazívneho agátu, rovnako aj priestor pri kmeňoch stromov v areály školy

Viac info v prílohách: Príloha 1    Príloha 2

Link na fotky za mesiac Október odkaz

Link na fotky za mesiac NOVEMBER odkaz

Link na fotky za mesiac DECEMBER odkaz

Link na fotky za mesiac Január odkaz

Link na fotky za mesiac MAREC odkaz

Link na fotky za mesiac Apríl odkaz

Link na fotky za 092019 odkaz

Link na fotky za 102019 odkaz

odkaz

odkaz

V mesiaci február 2020 sa na Súkromnej ZŠ v Devíne konalo ďalšie zasadnutie kolégia Zelenej školy, ktoré otvorila a viedla Mgr. Štefánia Václavíková. Žiaci 2. stupňa z 5. D triedy informovali členov kolégia a žiakov 2.B triedy o doterajšej činnosti pri výstavbe bylinkovej špirály. Zasadnutia kolégia sa zúčastnili aj žiaci 4.C triedy a Mgr. Andrej Semjam, ktorý usmerňoval práce pri výstavbe bylinkovej špirály v rámci vyučovacích hodín Techniky. V pripravenej prezentácii žiakmi 5. B triedy bol obrázkovo a textovo zdokumentovaný postup prác žiakov ako aj použitý materiál pri realizácii tejto záhradnej architektúry (permakultúry). Žiaci si navzájom pomáhali a na hodinách Techniky a Pracovného vyučovania s Mgr. Pavlom Kedrom sa delili do skupín a navzájom kooperovali na výstavbe. Tvar špirály bol ľahko zhotoviteľný. Bylinková špirála poskytne dobré podmienky pre rast rôznych druhov byliniek a rôznych rastliniek. Tie sa začnú vysádzať do špirály na prelome mesiacov marec a apríl. Na záver v diskusii žiaci 1. a 2. stupňa i členovia kolégia hovorili o zorganizovaní zbierky na nákup byliniek.

foto tu

V rámci projektu Zelená škola bolo jedno z júnových popoludní v ŠKD zamerané na recykláciu. Majka Barninová v triede 1.B zrealizovala vzdelávaciu environmentálnu aktivitu na tému odpady. Sloganom tohto popoludnia sa stala veta: “Let´s help the Earth“, ktorú deti farebne prepisovali na tabuľu a s pani učiteľkou sa rozprávali o tom, ako môžeme pomôcť Zemi, aby bola zdravšia. Spoločne si pozreli Príbeh o veľrybe. Príbeh bol jednoduchý a bez slov, no o to výstižnejší. Deti si všímali ako je naša Zem znečistená a ako odpad v moriach a oceánoch ubližuje morským živočíchom. Príbeh o veľrybe im ukázal aká významná je pomoc a spolupráca a aké dôležité je odpad odhadzovať tam kam patrí. https://www.youtube.com/watch?v=xFPoIU5iiYQ Na tabuli postupne pribúdali farebné obrázky detí – Zeme a recyklačných kontajnerov. Potom nasledovala pesnička o recyklovaní v angličtine, vďaka ktorej si žiaci zopakovali slovnú zásobu (paper, plastic, glass, tin...) ale zároveň si ju aj rozšírili o nové slovíčka ako napríklad: reuse, reduce, recycle... https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE Reduce, Reuse, Recycle It’s very easy to do It's simple to remember Recycle what you use! Separate glass and paper Separate plastic and tin Then put them in their places In the recycling bin! Plastic with plastic Paper with paper Tin with tin And glass with glass Po pesničke pribudli na tabuli aj zápisy detí nových anglických slov. Vnútorné aktivity žiaci zakončili skladaním puzzle. Mali na výber z niekoľkých možností. Po ich poskladaní sa z obrázku dozvedeli, čo sa deje s jednotlivými materiálmi (sklo, papier, plast, kov, oblečenie) po tom ako ich vytriedime tam kam patria. Napríklad, ako možno použiť staré oblečenie, ako sa dá ďalej spracovať kovový odpad, čo sa dá vyrobiť z použitých plastových fliaš... https://garbagegobblers.sk/na-stiahnutie/index.html https://garbagegobblers.com/

V júli sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili vzdelávacej environmentálnej aktivity s názvom Expedícia pod vodnou hladinou, realizovanej Inštitútom aplikovanej ekológie – Daphne. Aktivitu viedla lektorka environmentálnej výchovy Romana Morávková.

Program prebiehal v teréne na Železnej Studničke v prostredí rieky Vydrica. Žiaci mohli tvoriť, bádať, objavovať a mnohé spoznať z nového uhľa pohľadu a vyskúšať si.

Lovili malé vodné bezstavovce a skúšali zistiť ich mená prostredníctvom „kľúča“.

Našli tak odpovede na otázky „Kto žije v rieke?“, „Ako zistíme, či je voda v rieke čistá?“, „Ako vyzerá mláďa vážky a žabky?“ ...

link foto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://1drv.ms/b/s!Ah2vuAx7FPSSgegwPGtflh2onUuZ3w?e=y9tVj3

V júli sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili vzdelávacej environmentálnej aktivity s názvom Expedícia pod korunami stromov, realizovanej Inštitútom aplikovanej ekológie – Daphne. Aktivitu viedla lektorka environmentálnej výchovy Romana Morávková.

Program prebiehal v teréne dendrologického náučného chodníka na Železnej Studničke.

Žiaci mohli tvoriť, bádať, objavovať a mnohé spoznať z nového uhľa pohľadu a vyskúšať si. Formou pohybových a zmyslových hier spoznali rôzne druhy vtákov žijúcich v lesnom ekosystéme, naučili sa ich rozlišovať podľa spevu a pierok. Hľadali malé lesné živočíchy a skúšali určiť ich mená prostredníctvom „kľúča“. Našli tak odpovede na otázky „Čo je to lesná biodiverzita, a prečo je dôležitá?“, „Je mŕtve drevo naozaj bez života?“ ...

„Išli sme na Železnú Studničku. Stretli sme sa s lektorkou, ktorá sa volala Romi a robila s nami rôzne aktivity o stromoch a lesných vtákoch. Šli sme do lesa a Romi nám pustila zvuky piatich lesných vtákov, ktorých sme mali hádať. Boli to sýkorka, vrabec, pinka, brhlík a žlna. Potom sme si ich hádzali aby sme sa zoznámili. Najskôr nám to nešlo, ale potom sme to zvládli. Potom sme ich hľadali ďalekohľadom. Potom sme hľadali stromy podľa listov čo nám dala. Neskôr sme hľadali rôznych lesných bezstavovcov a dávali sme ich do nádobiek. Cez lupu sme ich pozorovali. Našli sme aj žabu. Mali sme aj nejaké aktivity aby sme si precvičili sluch a čuch. Potom sme šli po dvojiciach dolu kopcom a jeden z dvojice mal zaviazané oči. Mne sa to páčilo.“

                                                                                                                                                                         Zojka, 3.C

 

Nasledujúce fotografie sú prehľadom tvorivej činnosti mladších žiakov s využitím prírodného materiálu, spolupráce žiakov pri kultivovaní školského areálu a ukážkou toho o čom sa v školskom klube učíme a čo spoznávame v školskej záhrade.

foto1

foto2

foto3

foto4

Prehľad činnosti Škd vo Vzdelávacej TOV v školskom roku 2018/2019: link tu

Prehľad činnosti vo Vzdelávacej TOV v školskom roku 2019/2020:  link tu

Zhodnotenie činnosti za rok 2018/2019:  link tu

Zhodnotenie činnosti za rok 2019/2020:  link tu

Image
Image
Image
Image

dokumenty k nahliadnutiu 1  2  3  4  5  6  7  8

časť druhá  1 2 3 4 5 6

časť tretia  1 2 3 4 5 6

Dokumenty k nahliadnutiu: 1. prvý

                                            2. druhý

                                            3. tretí

Dokumenty k nahliadnutiu: 1  2  3  4  5  6

časť druhá:  1  2  3  4  5  6  7  8

časť tretia: 1

časť štvrtá : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

video

časť prvá 1 2 3 4 5

časť druhá 1 2

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton