Zelená škola

V auguste sme spoločne s pánom Wilschom, ktorý je arboristom, uskutočnili ošetrenie drevín na školskom pozemku. Orezy drevín boli uskutočnené na suchých konároch; prevísajúcich konároch tak, aby sa zdvihli koruny stromov a priestor pod korunami sa presvetlil; na stromoch, ktorých koruna zasahovala do elektrického vedenia. Priestor v koryte "kanála" sa prečistil od náletového invazívneho agátu, rovnako aj priestor pri kmeňoch stromov v areály školy

Viac info v prílohách: Príloha 1    Príloha 2

Link na fotky za mesiac Október odkaz

Link na fotky za mesiac NOVEMBER odkaz

Link na fotky za mesiac DECEMBER odkaz

Link na fotky za mesiac Január odkaz

Link na fotky za mesiac MAREC odkaz

Link na fotky za mesiac Apríl odkaz

Link na fotky za 092019 odkaz

Link na fotky za 102019 odkaz

odkaz

odkaz

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton