Zelená škola

V auguste sme spoločne s pánom Wilschom, ktorý je arboristom, uskutočnili ošetrenie drevín na školskom pozemku. Orezy drevín boli uskutočnené na suchých konároch; prevísajúcich konároch tak, aby sa zdvihli koruny stromov a priestor pod korunami sa presvetlil; na stromoch, ktorých koruna zasahovala do elektrického vedenia. Priestor v koryte "kanála" sa prečistil od náletového invazívneho agátu, rovnako aj priestor pri kmeňoch stromov v areály školy

Viac info v prílohách: Príloha 1    Príloha 2

Link na fotky za mesiac Október odkaz

Link na fotky za mesiac NOVEMBER odkaz

Link na fotky za mesiac DECEMBER odkaz

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton