Čo je nové na Gymku

Koronavírus - opatrenia

Od pondelka 26.4.2021 je obnovené prezenčné vyučovanie pre celú základnú školu.Na gymnáziu pokračujeme v dištančnom vzdelávaní ( online vyučovanie) podľa platného rozvrhu v plnom rozsahu.

Image
Vážení rodičia, 
dovoľujeme si Vám oznámiť , že od pondelka 22.3.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v materskej škole a na 1.stupni základnej školy a v ŠKD tak, ako sme sľúbili. V zmysle platných nariadení a vyhlášok je podmienkou spustenia prezenčného vyučovania žiakov 1.stupňa ZŠ pretestovanie aspoň jedného rodiča žiaka a jeho negatívny výsledok nie starší ako 7 dní. Ideálne by bolo, keby sa dali otestovať obaja rodičia , ale povinné to nie je. Žiaci sa netestujú. Prosíme Vás teda o poctivé dodržanie nariadení a protiepidemických opatrení tak, aby sme minimalizovali riziko rozšírenia ochorenia Covid 19 medzi našimi žiakmi a učiteľmi. Každý žiak ráno pred vstupom do školy absolvuje ranný filter, kde bude žiakovi bezkontaktne odmeraná teplota , žiak musí mať 2 rúška ( jedno správne nasadené na tvári, druhé ako rezervu), prípadne respirátory triedy FFP2 ( tie sú odporúčané pre pobyt vo vnútorných priestoroch, ale nie povinné) a predložiť podpísané čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negativite platného testu, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy mailu. Žiaci, ktorých zákonný zástupca sa nestihne do nedele 21.3.2021 otestovať , svoje dieťa do školy poslať nemôže, žiak ostáva doma a bude mať ospravedlnenú absenciu až do dňa splnenia podmienok vstupu do školy. Upozorňujeme všetkých rodičov, že od pondelka 22.3.2021 končí dištančné vyučovanie ( online vyučovanie) na 1.stupni ZŠ v rozsahu a forme, ako ste ho poznali doteraz. Neprítomným žiakom budeme ale naďalej zverejňovať poskytované materiály pomocou aplikácie MS Teams a podávať základné informácie o preberanom učive v škole. Veríme, že sa do školy čo najskôr vrátia všetci žiaci 1.stupňa a vyučovanie sa rozbehne v plnej miere. Naše pani učiteľky a pani vychovávateľky sa na žiakov už veľmi tešia. V prípade, že by sa niečo zmenilo, tak Vás budeme okamžite informovať mailom a oznamom na stránke školy.
 
Vyučovanie na 2.stupni ZŠ a na gymnáziu pokračuje naďalej dištančnou formou ( online forma pomocou aplikácie Teams) až do odvolania. Po veľkonočných prázdninách budeme prehodnocovať aj obnovenie prezenčného vzdelávania pre maturitné ročníky gymnázia . 

Dôležité oznámenie

Vážení rodičia, 
             rozhodnutím MŠ SR je od pondelka 26.10.2020 prerušené prezenčné vyučovanie na gymnáziu a 2.stupni základnej školy. Žiaci gymnázia a 2.stupňa základnej školy prechádzajú na dištančnú formu vyučovania (online vyučovanie pomocou aplikácie MSTeams) až do odvolania. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu a je pre žiakov školy povinné. 
            Prosíme Vás o zabezpečenie technických prostriedkov a internetového pripojenia pre Vaše deti tak, aby výuka mohla prebiehať čo najlepšie. V prípade straty či zabudnutia prihlasovacích údajov sa žiaci môžu obrátiť na technickú podporu (it.support@gymnaziumceska.sk), ktorá sa bude snažiť postupne na ich požiadavky odpovedať. 
             Veríme, že sa podarí online vyučovanie plnohodnotne zabezpečiť a vyučovací proces sa rozbehne v plnom rozsahu. Vyučujúci si budú zaznamenávať aj dochádzku, resp. účasť žiakov na hodinách. Dúfame, že toto krízové obdobie nebude trvať dlho, spoločnými silami ho zvládneme a po obnovení prezenčného vyučovania budeme plynule pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese klasickou formou. Ďakujeme za pomoc a spoluprácu. 
                                                                                                   
              Vyučovanie na 1.stupni základnej škole a ŠKD prebieha klasicky prezenčnou formou v budove školy, ochranné rúška sú naďalej povinné  pre všetkých žiakov základnej školy.             
                                                                                                                           Vedenie školy.

Bratislava - Atény

Študenti nášho gymnázia úspešne spolupracujú s Aténskymi spolužiakmi.
Študenti nášho gymnázia úspešne spolupracujú s Aténskymi spolužiakmi.

Vytvárame medzinárodné priateľstvá

Viac o projekte

DOFE

Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov.
Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov.

Vykonávame dobrodružné expedície

Viac o projekte

DIPLOMA PROGRAMME

IB DP je vzdelávací program pre študentov vo veku od 16 do 19 rokov
IB DP je vzdelávací program pre študentov vo veku od 16  do 19 rokov

Uchádzame sa o titul  “IB World School”

 

Viac o projekte

Poďakovania

KURZ ANJ

Prípravný kurz z ANJ

JEDÁLEŇ

Čo dobré si dnes dáme?

KRITÉRIA PRIJATIA GYM

Kedy? Ako? Kde?

ŠKOLA V ČÍSLACH

JAZYKOV
0
POBOČKY
0
TRIED
0
ŠTUDENTOV
0

Jesenné prázdniny

maturita-typy-a-triky-proti-prokrastincii.jpg

MATURANTI 2018

Únos triednej knihy

Únos triednej knihy v 5.C v roku 2018. Jedno z tých lepších videií. Veď posúďte sami. 

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton