Certifikáty

 

Súkromné bilingválne gymnázium pripravuje svojich študentov aj na zvládnutie skúšok a získanie certifikátov.

Všeobecné Cambridgeské skúšky ESOL
ESOL ( English for Speakers of Other Languages) sú súbor najuznávanejších certifikátov pre študentov anglického jazyka. Tieto skúšky sú považovane za nesporný dôkaz toho, že ich vlastník skutočne dosiahol uvedené výsledky.

Ku každej akademickej alebo profesionálnej oblasti existuje britská kvalifikácia. Štúdium za účelom dosiahnutia kvalifikácií je drahé, časovo náročné a je to tvrdá práca. Škola berie na seba povinnosť v rámci školného a v rámci učebného plánu na vyučovacích a konzultačných hodinách zabezpečiť prípravu našich študentov na skúšky. Vo všeobecnosti platí: čím vyššia je úroveň skúšky, tým je uznávanejšia a má väčšiu hodnotu.

Najdôležitejšie je vybrať si takú jazykovú skúšku, ktorá zodpovedá jazykovým znalostiam uchádzača. Ak si vyberie príliš ťažkú skúšku, neabsolvuje ju úspešne, pri príliš ľahkej skúške certifikát nebude zodpovedať skutočným znalostiam. Odporúčame poradiť sa s učiteľmi angličtiny.


Kurz, ktorý nasleduje po CAE a je posledný v zozname Cambridgeských skúšok je:

Cambridge Certificate of Proficiency in English CPE.

Je nad časovými možnostiami školy zabezpečiť prípravu k tejto skúške, ale budeme držať palce študentom našej školy, uchádzačom o CPE, keďže v rámci štúdia sa vytvoria predpoklady pre úspešné absolvovanie aj tejto skúšky.

Jazykový kurz CPE je len pre veľmi vyspelých záujemcov. Cieľom kurzu je preveriť znalosť jazyka na veľmi vysokej úrovni. CPE otvára dvere do medzinárodného obchodu, diplomacie, do štátnych služieb a medzinárodných organizácii OSN, EU, OECD a inde, kde ovládanie angličtiny na tejto úrovni je základnou podmienkou.

Tieto kurzy začínajú dvakrát ročne ( marec, september) a skúšky prebiehajú dvakrát ročne, ihneď po ukončení kurzu ( jún, december ).
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton