Školský klub detí

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Informácie

Krúžky:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Informatika
 • Pohybové hry

Pripravujeme:

 • Veda nás baví
 • Tenis
 • Floorball
 • Tvorivé dielne
 • Exotické tance
 • Kurz korčuľovania
 • Plavecký výcvik

Plánované aktivity:

 • Spolupráca s miestnou knižnicou na Kutuzovovej ulici
 • Imatrikulácia prvákov
 • Svetový deň výživy a Svetový deň mlieka
 • Deň ovocia a zeleniny
 • Halloween
 • Mikuláš v škole
 • Vianoce v škole
 • Vianočná besiedka
 • Karneval Daruj škole knihu / Predajná burza použitých kníh
 • Deň Zeme
 • Deň matiek
 • MDD
 • Zapájanie sa do výtvarných súťaží


Režim dňa:
 1. 8:00 – 08:15 Triedna komunita (s triednym učiteľom)
 2. 08:20 Začiatok vyučovania
 3. 11:55 alebo 12:50 – 14:15 Obed, oddychová, relaxačná, tvorivá činnosť
 4. 14:15 – 15:00 Práca v záujmovom krúžku
 5. 15:00 – 15:30 UT – ŠT príprava na vyučovanie
 6. PO – ST tvorivé dielničky
 7. PI športové aktivity
 8. 15:30 – 17:00 Športová, rekreačná, relaxačná činnosť
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton