Deti MŠ

Učiteľky a deti

Učiteľky

Učiteľky

Vicová Zuzana
Pokorná Oľga
Čačaná Ondriáš Žaneta
Čáranová Denisa
Hromníková Soňa
Šedivá Mária
Rebeka Horvátová

Včielky
Kuriatka
Žabky
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton