Šéfredaktorka: Madlen Kluková - IB DP1
Pedagogický dozor: Mgr. Simona Latková

Napíšte / zastavte sa za pani učiteľkou Latkovou alebo za šéfredaktorkou Madlen Klukovou v IB DP 1 ak máte záujem spolupodieľať sa na tvorbe školských novín :)

Stretávame sa každý pondelok - pred vyučovaním o 7.50 v jazykovej učebni 2 a v poobedných hodinách cez Teams :)
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton