NOVÁ Materská škola Medená 24 chcem vediet viac

 • Nájdete nás aj na FACEBOOK-u klik
 • Prípravný kurz z ANJ tu


 • MENU

  KTO SME


  Vážený návštevník,
  prvým vyucovacím rokom súkromných škôl na Ceskej ul. 10 bol školský rok 2005/2006.

  Cielom školy je podielat sa na výchove a vzdelávaní mladých ludí, ktorí budú schopní kultivovaným spôsobom prezentovat seba a svoje názory formované v zmysle morálnych a ludských hodnôt. Absolvent školy ovláda aktívne minimálne dva svetové jazyky, a tak je schopný pokracovat v štúdiu aj na zahranicných vysokých školách.


  front

  Ponúkame:

  • intenzívnu výucbu jazyka bez toho, aby požadoval prílišnú úcast rozvrhu
  • vysokú úroven jazykovej kompetencie
  • výucbu dalších cudzích jazykov (francúzsky, nemecký, španielsky, ruský)
  • výmenné pobyty študentov

  O NÁS 5-ROCNÉ ŠTÚDIUM 8-ROCNÉ ŠTÚDIUM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ ŠKOLA MŠ MEDENÁ NADÁCIA