NOVÁ Materská škola Medená 24 chcem vedieť viac

 • Výsledky ÚFIČ MS 2017 - pondelok 22.5.2017 tu

 • Výsledky ÚFIČ MS 2017 - utorok 23.5.2017 tu

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutoční v stredu, 31.5.2017 o 14.00.


 • MENU

  KTO SME


  Vážený návštevník,
  prvým vyučovacím rokom súkromných škôl na Českej ul. 10 bol školský rok 2005/2006.

  Cieľom školy je podieľať sa na výchove a vzdelávaní mladých ľudí, ktorí budú schopní kultivovaným spôsobom prezentovať seba a svoje názory formované v zmysle morálnych a ľudských hodnôt. Absolvent školy ovláda aktívne minimálne dva svetové jazyky, a tak je schopný pokračovať v štúdiu aj na zahraničných vysokých školách.


  front

  Ponúkame:

  • intenzívnu výučbu jazyka bez toho, aby požadoval prílišnú účasť rozvrhu
  • vysokú úroveň jazykovej kompetencie
  • výučbu ďalších cudzích jazykov (francúzsky, nemecký, španielsky, ruský)
  • výmenné pobyty študentov

  O NÁS 5-ROČNÉ ŠTÚDIUM 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ ŠKOLA MŠ MEDENÁ NADÁCIA