KTO SME

Vážený návštevník,prvým vyučovacím rokom súkromných škôl na Českej ul. 10 bol školský rok 2005/2006.

Cielom školy je podielať sa na výchove a vzdelávaní mladých ludí, ktorí budú schopní kultivovaným spôsobom prezentovat seba a svoje názory formované v zmysle morálnych a ludských hodnôt. Absolvent školy ovláda aktívne minimálne dva svetové jazyky, a tak je schopný pokracovat v štúdiu aj na zahranicných vysokých školách.

Ponúkame:

 • intenzívnu výučbu jazyka bez toho, aby požadoval prílišnú účasť rozvrhu
 • vysokú úroveň jazykovej kompetencie
 • výučbu dalších cudzích jazykov (francúzsky, nemecký, španielsky, ruský)
 • výmenné pobyty študentov

2% z daní môžete venovať našej nadácii na číslo účtu SK4202000000002641591655

Predmet nadačnej listiny

Nižšie uvedený zakladateľ týmto v zmysle ustanovení par. 4 a násl. zákona č. 34/2005 Z.z. a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zakladá nadáciu na podporu verejnoprospešného účelu.

I. Základné ustanovenia

Názov nadácie: Nadácia GYMNÁZIUM ČESKÁ
Sídlo nadácie: Česká 10, 831 03 Bratislava
Doba: Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú

II. Verejnoprospešný účel nadácie Nadácia sa zriaďuje za účelom:
 • a) podpory a rozvoja vzdelanosti žiakov a študentov Slovenskej republiky
 • b) propagácie podpory základných a stredných škôl
 • c) organizovania športových a kultúrnzch podujatí
 • d) podpory nadaných a talentovaných žiakov a študentov, na rozvoj ich prirodzeného talentu v oblasti športu, vzdelávania, publikačnej a výchovnej činnosti, resp. v oblasti kultúry
III. Zakladateľ

Zakladateľom nadácie je School s.r.o.,
Župné námestie 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 923 890
IBAN: SK4202000000002641591655ú

O použití finančných prostriedkov budeme pravidelne informovať.

2% Z DANÍ

Právnické osoby poukazujú 2% prostredníctvom tlačiva daňové priznanie, oddiel IV. Na poukázanie 2 % pre fyzické osoby sú potrebné tieto tlačivá:

 • vyhlásenie o poukázaní
 • poučenie o vyhlásení
 • potvrdenie o zaplatení dane
kompletné informácie nájdete aj na: www.rozhodni.sk

Dokumenty na stiahnutie


Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk