Štúdium 1. - 4. ZŠ

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA 1.-4. ROČNÍK BILINGVÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

stiahnite si kritériá prijímania do jednotlivých ročníkov:
2.ročník       3.ročník       4.ročník
 
Príspevok na štúdium

ZŠ Česká

   Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok v súkromnej základnej škole je pre školský rok 1000€ pre prvý stupeň (1.-4. ročník), 600€ pre Školský klub detí a 1200€ pre druhý stupeň (5.-9. ročník).


Zákonný zástupca žiaka na prvom stupni je povinný zaplatiť príspevok v 2 splátkach v ročníku:
  • splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 500€ v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
  • splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 500€
Zákonný zástupca žiaka na druhom stupni je povinný zaplatiť príspevok v 3 plátkach v ročníku:
  • splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 400€ v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
  • splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 400€
  • splátka do 15. februára príslušného roka vo výške 400€
Zápisné na štúdium vo výške 500€ sa uhrádza spolu s prvou splátkou pri nástupe na štúdium, t.j. do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy.

ZŠ Devín

   Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok v súkromnej základnej škole je pre školský rok 700€ pre prvý stupeň (1.-4. ročník) a 1200€ pre druhý stupeň (5.-9. ročník).


Zákonný zástupca žiaka na prvom stupni je povinný zaplatiť príspevok v 2 splátkach v ročníku:
  • splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 350€ v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
  • splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 350€
Zákonný zástupca žiaka na druhom stupni je povinný zaplatiť príspevok v 2 splátkach v ročníku
  • splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 600€ v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
  • splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 600€
Zápisné na štúdium vo výške 500€ sa uhrádza spolu s prvou splátkou pri nástupe na štúdium, t.j. do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy.
 


© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton