Aktuality ZŠ

Krúžok Počítačko

Od septembra pracuje na 1.stupni krúžok Počítačko pre žiakov 1. a 2.ročníka. Podporujeme a rozvíjame digitálnu gramotnosť našich najmenších žiakov hravou, zábavnou formou. Nakoľko táto generácia už "vyrastá" s tabletmi a smartfónami, je dôležité precvičiťiť aj prácu s myšou. Precvičia si učivo matematiky, prírodovedy a slovenského jazyka pomocou digitálnych portálov pre deti a budú pripravení na predmet informatická výchova, ktorý je v rozvrhu povinných predmetov od 3.ročníka. Využívame modernú učebňu informatiky a učíme sa zručnosti potrebné pre 21.storočie.

Image
Image
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton