Aktuality ZŠ

Deň Zeme na 1.stupni

Kde všade používame papier a aké má podoby? Z čoho je vyrobený? Odkiaľ pochádza a ako vlastne vznikol? A čo sa s ním stane, keď ho už nepotrebujeme? Na tieto otázky sme získali odpovede aj pri výrobe papiera. Priniesli sme si do školy prečítané noviny a odniesli domov vlastnoručne vyrobený recyklovaný papier. Program sa zameriaval na zážitkové spoznávanie pojmu „recyklovaný papier" – výroba papiera, separácia a recyklácia a pochopenie dôležitosti šetrenia papierom a na praktickú výrobu recyklovaného papiera. V dňoch 19. a 20. apríla program s podporou inštitútu aplikovanej ekológie Daphne absolvovali žiaci 1. až 4.ročníka ZŠ. Pri príležitosti Dňa Zeme pokračujeme v aktivitách, ktoré nám pomôžu lepšie pripraviť deti na ochranu planéty a udržateľný rozvoj.

Image
Image
Image
Image
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton