Aktuality ZŠ

ZŠ Česká - Prírodovedné múzeum SNM

Image

O prírode sa nemusíme učiť iba v triede z učebníc a prezentácií. V utorok 14.marca sme sa vybrali so žiakmi 1.stupňa do Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží. Profesionálny lektor previedol žiakov  po stálej expozícii Zázrak prírody-biodiverzita-Slovenska. A veru, naši malí žiaci dostali pochvalu za bohaté vedomosti a rozumné otázky, ktoré kládli lektorovi múzea. Nové vedomosti získané takouto zážitkovou pedagogikou budú motiváciou na vyučovanie prírodovedy, vlastivedy a environmentálnej výchovy. Keď už sme boli pri Dunaji, poprechádzali sme sa po nábreží, obzreli sme si dominanty mesta a poprechádzali sme sa po Starom moste s vyhliadkou.

Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton