Aktuality ZŠ

EKO prednáška - Divy Slovenska

Image

Dňa 24.11.2022 sa konala Eko prednáška na tému Divy Slovenska od OZ EKOVÝLETY & SOS/Birdlife Slovensko pre 8.B, 8.C a 8.D ZŠ Devín. Prednáška bola interaktívna a zahŕňala témy, ako napríklad reliéf, voda, rastlinstvo a živočíšstvo, chránené územia SR a ochrana prírody. 

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton