Aktuality ZŠ

SZŠ Česká - Výchovný koncert - Dychové nástroje v súhre

Image

Dňa 25.10. sa naša trieda premenila na koncertnú sálu. Navštívilo nás Dychové kvinteto Harmonia nova. Program formou nenásilného, vtipného dialógu oboznámil žiakov so stavbou a zvukom štyroch drevených hudobných nástrojov- flauta, hoboj, fagot a lesný roh. Vypočuli sme si najznámejšie kombinácie týchto nástrojov v komornej hudbe a z koncertu sme odchádzali pohmkávajúc si Vivaldiho.

Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton