Aktuality ZŠ

ZŠ Česká - Olympiáda zo SJL

13.10.2022 sa konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (školské kolo). Súťaže sa zúčastnili traja žiaci 8.ročníka. Do okresného kola postupuje Karolína Bačová. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton