Aktuality ZŠ

Olympiáda zo SJL

15.10.2021 sa konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (školské kolo). Do okresného kola postupuje Max Habala z 8.ročníka. Všetkým zúčastneným ďakujeme. 
 
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton