Aktuality ZŠ

Energetické esá - Termosnímkovanie

Žiaci sa dňa 23.2.2021 zúčastnili termosnímkovania vo vonkajších priestoroch našej školy, snažili sa zistiť pomocou termokamery úniky tepla v našej budove. Na základe týchto zistení budeme aplikovať závery a riešenia do budúcna pre efektívnejšie šetrenie energie.
 
Po termosnímkovaní žiaci spravili energetický audit našej školy, ktorý sa týkal napr. spotreby energie, spôsobe zateplenia a izolácie školy, použitie vybraného osvetlenia a vyhrievacích prvkov. Taktiež priavia žiaci  na základe výsledkov auditu plán na opatrenia vrámci šetrenia energie na škole. 
 
Boli sme aj vo večerných správach na RTVS, posielam link:
 
Takisto posielam odkaz na fotky z termosnímkovania:
 
+ samotné termosnímky na porovnanie:
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton