Aktuality Gymnázium

Medzinárodná dejepisná súťaž

5. apríla 2023 sa naši seminaristi z dejepisu zúčastnili 31. ročníka Medzinárodnej dejepisnej súťaže žiakov gymnázií zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorý sa uskutočnil na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Krajského kola sa zúčastnilo 42 žiakov zo 17 škôl, ktorí tak odprezentovali svoje dejepisné vedomosti. Stredoškolákom sa prihovoril aj predseda BSK Juraj Droba: „Dejiny nie sú len dátumy, mená a čísla. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že to, čo formovalo náš súčasný svet má základ v dejinách, histórii, ktorej poznanie je veľmi dôležité pre pochopenie súčasnosti a formovanie budúcnosti. Som presvedčený, že mladí ľudia nemôžu pochopiť to, čo sa dnes deje, ak nepochopia to, čo sa dialo v nedávnej minulosti. Viaceré historické udalosti priniesli slobodu, demokraciu i voľnosť. Nezabúdajme, že história nás má poučiť o chybách našich predkov a inšpirovať nás tým pozitívnym, čo už bolo."
Zodpovedná: Mgr. Jana Šišmišová
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton