Aktuality Gymnázium

Svet médií 2

Dňa 31.1.2023 sa triedy 2. a 3. ročníka bilingválneho gymnázia po úspešnej prvej prednáške zúčastnili aj na voľnom pokračovaní Svet médií 2, v ktorom sme sa opäť preniesli do sveta kinematografie. Aj druhá prednáška sa konala v DK Dúbravka. Nazreli sme do histórie filmu od momentu kedy sa v ňom začal uplatňovať zvuk, zistili sme, že reklamná tvorba sa zameriava aj na boj proti drogám, násiliu a alkoholu a keďže mladých ľudí vždy zaujímala hudba a videoklipy, predstavili sme si aj nápaditý a kreatívny svet prepojenia hudby a vizuálneho obsahu. V spleti zaujímavých a laikom bežne nedostupných informácií sa divákom v 90-minútovej prednáške pomohol zorientovať fundovaný odborník, najznámejší filmový kritik Peter Konečný. Vzdelávací cyklus Svet médií pomáha študentom nadobudnúť znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti.
Vedúca akcie: Mgr. Jana Šišmišová
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton