Aktuality Gymnázium

Drahé deti budúcnosti

  1. 11 2022 a následne 8.11 2022 si žiaci 4. ročníka gymnázia pozreli na hodine geografie film s názvom: DRAHÉ DETI BUDÚCNOSTI. Zapojili sme sa tak do série online filmov festivalu Jeden svet, ktorý ponúka príbehy spracované vo filmoch z rôznych častí sveta. Následne sa žiaci 4D zúčastnili diskusie s hosťom Marcelom Karvayom cez Slido, ktorý pochádza z prostredia generačnej chudoby. Celý život sa potýkal s nespravodlivosťou, ktoré viedli až k psychickým problémom. Žiaci sa mohli do diskusie zapojiť, čo aj využili a cez film sa nielen pozreli na problémy vo svete, ale získali cenný pohľad na život a osobný boj človeka v spoločnosti.
    DearFutureChildren / Franz Böhm / Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko / 2021 / 52 min. / anglicky  / slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich / 14+ 

Projekt sleduje aktivistky a aktivistov protestujúcich v Hongkongu proti politickej správe v Pekingu, ktorú zastupuje politička Carrie Lam. Pozornosť sa zameriava aj na protesty v Čile proti sociálnej nerovnosti v krajine a na hnutie Piatky za budúcnosť, ktoré v Ugande bojuje za klimatickú spravodlivosť.  


Témy: 
klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, občiansky aktivizmus 

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton