Aktuality Gymnázium

Ročníkové práce

Do 31.5 žiak obdrží od konzultanta a oponenta posudok k RP.
Obhajoby  sa budú konať od 6.6 do 10.6 2022.Časový harmonogram študentov bude zverejnený koncom mája.
Zodpovedná : p.uč. Bačiková
 
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton