Aktuality Gymnázium

PRÍPRAVNÝ KURZ Z MAT a SJL NA PRIJÍMAČKY DO 1.ROČNÍKA GYMNÁZIA

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že po dobrých skúsenostiach z minulých rokov naša škola organizuje prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyka, kde si žiaci môžu precvičiť a zopakovať najdôležitejšie časti učiva, ktoré využijú na prijímacích pohovoroch. Termín konania kurzu je sobota 23.apríla 2022 od 8.20 hod do 13.40 hod ( 3 vyučovacie hodiny slovenského jazyka a 3 hodiny matematiky ). Cena kurzu je 80 €, prihlásiť sa môžete do 18.apríla 2022 osobne  alebo telefonicky na sekretariáte školy ( t.č. 0904 97 96 81 ).

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton