Aktuality Gymnázium

Odovzdanie RP

RP treba odovzdať v elektronickej verzii svojmu oponentovi do 1.4.2022. V prípade neodovzdania načas žiak nebude pripustený v júni na obhajoby.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton