Aktuality Gymnázium

Geografická olympiáda Kategória Z

Dňa 18.2.2022 sa uskutočnil už 50. ročník konania Geografickej olympiády. Celkovo súťažilo v rámci Slovenska cez 2700 študentov stredných škôl z celého Slovenska v kategórii Z (súťažný test online formou). Súťažili i naši študenti a do krajského kola postúpili Filip Tóth, Alica Geburová, Lukáš Lamač, Oliver Uličný, Alex Vágai, Adam Hervay, Jakub Blaho, Peter Kašiak, Viktória Tkáčová, Alexander Čatay a Adam Kakaščík. Krajské kolo sa bude konať 1.4.2022, postupujúcim blahoželáme a povzbudíme ich aj v krajskom kole.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton