Aktuality Gymnázium

Umiestnenie našej školy v medzinárodnej súťaži Best In English.

Naše gymázium sa v medzinárodnej súťaži Best In English 2021 umietnilo na 6. mieste v Bratislavskom kraji. Zúčastneným študentom gratulujeme k výbornému výsledku. 

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton