Aktuality Gymnázium

SÚŤAŽ V PÍSANÍ ESEJÍ V ANGLICKOM JAZYKU

Milí naši študenti,
 
máte radi písanie? Radi sa vyjadrujete k zaujímavým témam? Ak ste odpovedali áno, radi by sme upriamili Vašu pozornosť na možnosť zúčastniť sa súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku. 

Súťaž je organizovaná Leaf Academy v spolupráci s anglickou verziou SME - The Slovak Spectator. Zapojiť sa môže každý študent vo veku od 14 do 19 rokov. Vyhrať môžete knižné poukážky do kníhkupectiev Martinus, mentoring a účasť na workshope GWONi a merch Leaf Academy. Taktiež bude v prípade výhry tvoja esej uverejnená na webstránke denníka The Slovak Spectator.

To, že účasť v takejto súťaži vyzerá dobre v životopise ani nemusíme spomínať :) Každý/á študent/ka, ktorý/á sa do súťaže zapojí však bude taktiež ohodnotený/á 3/0 b v predmete anglický jazyk. V prípade záujmu Vám spätnú krátku väzbu poskytne Váš/Vaša vyučujúci/a anglického jazyka, príp. ktorýkoľvek iný/á vyučujúci/a AJ. 

Deadline pre odovzdanie eseje je 16. december 2021.


Témy pre kategóriu C (študent/ka bilingválneho gymnázia) sú nasledovné:
1. Will artificial intelligence help the world or hurt it?
2. Do movements like Black Lives Matter and #MeToo promote inclusiveness and awareness or division and inequality?
  

3. Are we losing the art of listening? 
 
Ak ste sa do súťaže zapojili, stačí Vašu esej s potvrdením odovzdania ukázať Vášmu vyučujúcemu/Vašej vyučujúcej AJ, ktorý/á Vám za účasť v súťaži dané body zapíše do EduPage.
 
Odporúčame si na webovej stránky prezrieť minuloročné výherné eseje (https://www.leafacademy.eu/essay/). V prílohe nájdete podmienky súťaže a príklady formálnej stránky eseje (porovnateľné s našou ročníkovou prácou). Vaše meno sa napríklad vo finálnom dokumente neuvádza. 

V prípade špecifických otázok sa môžete obrátiť na p. p. Latkovú (osobne alebo púrostredníctom Teams).
 
Image
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton