Aktuality Gymnázium

EduCoach na našej škole

Dňa 22.10. mali žiaci 5. ročníka príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnych koučov z organizácie EduCoach.

o.z EduCoach ponúka inovatívny pro-bono projekt určený pre študentov predposledných a posledných ročníkov stredných škôl na Slovensku. Dáva príležitosť študentom a učiteľom vyskúšať si profesionálne koučovacie sedenia (aj online).  Ambíciou tohto projektu je podporiť potenciál študentov a učiteľov, ich osobnostný rozvoj a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup neformálneho vzdelávania na pôde jednotlivých škôl. 

Program EduCoach vyskúšali už študenti aj učitelia na 5 stredných školách v Bratislave.  Do projektu sú zapojené ďalšie školy v Piešťanoch, Seredi, na Orave a v Košiciach.  EduCoach podporuje mládež aj v mimoškolskom projekte I AMbitious.

Študenti 4. a 5. ročníka sa môžu zapojiť do programu na našej škole a tak vyskúšať koučing na vlastnej koži. V prípade záujmu kontaktujte p. uč. Janu Šišmišovú ako ambasádora našej školy za EduCoach, alebo priamo EduCoach.

Pomocou individuálnych koučovacích rozhovorov študenti:

-        zmapujú svoju situáciu, získajú v nej nadhľad a uvedomia si súvislosti,

-        preberú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, postoje, vedomosti a výsledky,

-        ujasnia si ciele a stanovia si akčné kroky k ich dosiahnutiu,

-        získajú schopnosť sebareflexie,

-        osvoja si vhodné spôsoby komunikácie,

-        nadobudnú vyššiu emocionálnu inteligenciu a odolnosť,

-        posilní sa u nich projektové a strategické myslenie,

-        rozvíjajú si praktické zručnosti vo vedení ľudí a projektov,

-        získajú väčšiu cieľavedomosť, sebaistotu a angažovanosť, 

-        vedia lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky a naučia sa s nimi pracovať,

-        nájdu vnútornú motiváciu a odhodlanie ísť si za svojim cieľom,

-        vedia jasne a zrozumiteľne komunikovať svoje potreby,

-        sú odolnejší voči stresu,

-        zvýšenia si rezilienciu v súčasnej COVID-19 dobe.

O o.z. EduCoach sa môžete dozvedieť viac na:  www.educoach.sk

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton