Aktuality Gymnázium

Prednáška o základných ľudských právach

V stredu 23. mája 2021 sa v triedach 4.B a 2.D konala prednáška s diskusiou o základných ľudských právach, hlavne s pohľadom na práva mužov a žien v rozličných právnych systémoch a kultúrach. Prednášala Ing. Zuzana Monosi z Paneurópskej vysokej školy, fakulty práva. Ďakujeme za prezentáciu.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton