Aktuality Gymnázium

Kritickým myslením proti diskriminácii

V stredu 17.3.2021 sa študenti viacerých tried gymnázia zúčastnia na online audio-vizuálnej prednáške Kritickým myslením proti diskriminácii v podaní Petra Konečného. Cieľom prezentácie je zapojiť mladú generáciu do boja proti diskriminácii a zvýšiť ich povedomie o rôznych príčinách a formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy. Tešíme sa na prednášku, keďže sa naša škola už v minulosti zúčastnila na iných akciách pripravených týmito organizátormi a mali sme s nimi skvelé skúsenosti.

Image
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton