Aktuality Gymnázium

Ročníkové práce - odovzdanie

 Milí žiaci, RP musíte  odovzdať v el.verzii konzultantovi do 15.4 2021. Do 30.3 sa každý žiak, konzultant dozvie meno oponenta, bude to zavesené na stránke školy. Žiak do 31.5 2021 obdrží od konzultanta, oponenta posudok/ hodnotenie s 3 otázkami. Práca bude hodnotená rozpätím 20 bodov. Ak je práca hodnotená ako plagiát, žiak získava 0/20 a nebude pripustený na obhajobu. Obhajoby sa budú predbežne konať okolo 10.6, daný termín sa ešte upresní.

S pozdravom Bačiková M.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton