Aktuality Gymnázium

Holokaust, fašizmus, antisemitizmus, nenávistné prejavy (aj na internete), aktívne občianstvo

V piatok 4.12.2020 sa študenti 4.B a 4.D zúčastnili na workshope - štrukturovaný dialóg na tému Holokaust, fašizmus, antisemitizmus, nenávistné prejavy (aj na internete), aktívne občianstvo. Cieľom tejto aktivity bolo v myslení účastníkov dospieť k medzikultúrnemu dialógu, uvedomenia si aktívneho občianstva a potreby zapojenia sa do občianskej spoločnosti.
 
Tento workshop trval približne dve hodiny v angličtine a boli doňho zapojení rôzni spíkri ako Marek Mach z Mladí proti fašizmu alebo Sandra Sviteková z Dejepis inak, policy maker buď z Kancelárie verejného ochrancu práv alebo Európskej inštitúcie, pani Sandra Polovková z Post Bellum a reprezentant z Múzea Holokaustu Sereď. 
Workshop organizovala mládežnícka iniciatíva Youth for Equality a je súčasťou medzinárodného projektu Remember holocaust - Building bridges for a common future, v ktorom sú zapojené krajiny Grécko, Poľsko, Nemecko a Slovensko. Prostredníctvom svojich aktivít sa projekt usiluje o zvýšenie povedomia o pamäti, vyzdvihnutie hodnôt Európskej Únie, ktorými sú solidarita, tolerancia a mier, a tiež o podporu povedomia o občianskej účasti a medzikultúrnom zapojení.

Oficiálna web stránka projektu  www.rememberholocaust.eu

www.facebook.com/Remember-Holocaust-Building-Bridges-for-a-Common-Future-105688940910464/

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton