Aktuality Gymnázium

Ročníkové práce

Milí študenti,

každý z Vás si vybral predmet k RP a verím že aj napriek situácii, ktorú musíme spoločne zvládnuť sa Vám podarí dištančne spojjiť cez teams s konzultantom a absolvovať 1x za mesiac konzultáciu, ktorá bude hodnotená rozsahom 6 bodov. Konzultácii bude spolu 5, tj.posledná vo februári. V marci a v apríli prácu napíšete,odovzdáte ju svojmu konzultantovi a  verím, že v júni si prácu aj úspešne obhájite
Teším sa na Vaše práce a prajem všetko dobré:).
Bačiková Monika
 
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton