Aktuality Gymnázium

Aktuálne informácie o vyučovaní od 12.10.2020

Rozhodnutím MŠ SR je od pondelka 12.10.2020 prerušené prezenčné vyučovanie na gymnáziu a žiaci gymnázia prechádzajú na dištančnú formu vyučovania (online vyučovanie pomocou aplikácie Teams) až do odvolania.
 
Vyučovanie na základnej škole a ŠKD prebieha klasicky prezenčnou formou v budove školy, ochranné rúška sú však povinné už pre všetkých žiakov základnej školy
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton