Aktuality Gymnázium

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

viac info na stránke minedu link tu ----------->>>>>   viac info

 

Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka:

Dotazník pre MŠ  stiahni tu

Dotazník pre ZŠ  stiahni tu

Dotazník pre GYM  stiahni tu

Infografika pre základné a stredné školy

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton