Aktuality Gymnázium

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Vážení rodičia,
 v zmysle vyhlášky ÚVZ v Bratislave ( vyhláška č.276 z 1.12.2021, ktorá je v prílohe mailu), ktorá zakazuje od pondelka 6.12.2021 prezenčné vyučovanie v Bratislave na 2.stupni základných škôl a na gymnáziách, prechádzame na 2.stupni našej základnej školy a gymnáziu na dištančnú (online) formu vyučovania pomocou aplikácie MS Teams podľa platného rozvrhu v plnom rozsahu až do odvolania. Vyučovanie na 1.stupni základnej školy a v materskej škole bude prebiehať aj naďalej prezenčnou formou, tak ako doteraz. Veríme, že prijaté obmedzenia nebudú trvať dlho, prispejú k zlepšeniu epidemiologickej situácie a čo najskôr sa stretneme všetci v škole.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

Aktuálne informácie o opatreniach, rozhodnutiach a usmerneniach MŠ SR, vzory čestných vyhlásení pre rodičov, žiakov, návštevníkov školy a iné materiály týkajúce sa fungovania škôl počas koronakrízy môžete nájsť na adresách : 
 
- Manuály pre školy a školské zariadenia ( meterské školy, základné školy a stredné školy) : https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
 
 
Image
Image

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

viac info na stránke minedu link tu ----------->>>>>   viac info

 

Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka:

Dotazník pre MŠ  stiahni tu

Dotazník pre ZŠ  stiahni tu

Dotazník pre GYM  stiahni tu

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton