Aktuality Gymnázium

Vyhodnotenie súťaže GQIQ po 1. kole

Vyhodnotenie súťaže GQIQ po 1. kole

Prvého kola geografickej súťaže pre základné školy, kde bolo potrebné do 30.3.2020 odovzdať zaujímavú úlohu online, sa zúčastnilo 5 žiakov našej školy, ktorí mali chuť súťažiť a zmerať si sily s ostatnými súťažiacimi.

V kategórii od 11 do 12 získala Zoja Sochová (5.A) 30 bodov.

V kategórii od 13 do 14 získal Simon Renčko (8.A) 32 bodov, Alex Vágai (8.A) spolu 21 bodov a Dominik Biró zo 7.B spolu 20 bodov.

V kategórii od 14 do 15 získala Sofia Kasanová (8.A) 35 bodov.

Všetci postupujú do krajského kola, kde ich o ďalších pokynoch budú informovať online Ladislav Tolmáči a tím GQIQ.

Geografický korešpondenčný seminár

Súťaže, ktorú realizuje Katedra humánnej geografie PRIF UK v Bratislave, sa zúčastňuje Nina Kotian a Kristína Vilem (2.B). Súťaž prebieha vo viacerých kolách, kde po každom kole žiačky posielajú zadania realizátorovi súťaže. O výsledkoch budeme informovať po skončení súťaže.

Za spracovanie výsledkov sú zodpovedné: Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová, PhD., a Mgr. Katarína Brezinová

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton