Aktuality Gymnázium

Prijímačky SG - update 6.5.2020

Prijímacie skúšky na bilingválne gymnázium 
V zmysle aktualizovaných pokynov a usmernení z ministerstva školstva zverejňujeme nové kritériá prijímania do 1.ročníka gymnázia. Rozhodli sme sa pri prijímacom konaní zohľadniť študijné výsledky žiaka a výsledky prijímacej skúšky, ktorá sa uskutoční online formou. Termín online prijímacích pohovorov do 1.ročníka bilingválneho gymnázia je 21.mája 2020 od 9.00 hod. Pozvánku a podrobné informácie dostanú prihlásení žiaci v najbližších dňoch mailom, aktualizované kritéria sú prístupné na stránke školy.
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton