Aktuality Gymnázium

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda pre základné a stredné školy

Z dôvodu koronavírusu a obmedzeniach na všetkých úrovniach sa tento ročník krajského kola GEO pre stredné školy, za kategóriu Z, konal prostredníctvom online testu, riešeným o 10 hod, dňa 27.3.2020 – teda v pôvodnom termíne. Test tvorilo 35 otázok týkajúcich sa Turecka, kde sa bude konať celosvetové kolo GEO. Na riešenie testových otázok sme sa pravidelne pripravovali, pravidelnými stretnutiami (neskôr online cez TEAMS aplikáciu) a riešili sme jednotlivé úlohy. K správnym výsledkom netreba len vedomosti, ale aj zopár skúseností, a tak bodové skóre našich účastníkov je nasledovné:

Beuke 19 (1D)

Birčák 24 (1E)

Branišová 16 (1D)

Csabay 23 (3B)

Detko 19 (2C)

Dubajová 24 (1E)

Dubravík 25 (2B)

Fischerová 23 (4D)

Fornerová 23 (3B)

Hanzel 28 (2A)

Herzová 24 (3B)

Chuchút 20 (1D)

Janegová 20 (1E)

Jean 22 (3B)

Kabát 16 (1B)

Kamenár 26 (3B)

Kojda 16 (1E)

Kotas 20 (2A)

Kováčik 24 (4D)

Krišková 27 (3B)

Kučerák 30 (4A)

Matejková 25 (2B)

Mikhaylova 25 (4B)

Nagyová 24 (1A)

Pravda 21 (3B)

Sýkora 25 (3B)

Špano 28 (3C)

Šuhajdová 26 (2B)

Vojtková 26 (3B)

Zoltványová 19 (1D)

Olympiády sa zúčastnilo 31 žiakov. Z 35 bodov mali najlepšie skóre Ondrej Kučerák (30) Michal Hanzel (28), Michal Špano (28), no veľmi pekné výsledky dosiahli aj ďalší zo súťažiacich. Ja som osobne vďačná za vašu účasť.

Následne sa v daný deň o 15 hod uskutočnil aj GEOQIZ, kde mohli účastníci získať najviac 40 bodov a do ktorého sa zapojili online Birčák (26), Hanzel (31), Kasanová (19), Krišková (31), Sýkora (29), Vojtková (29). Ďakujeme za ich účasť.

Do riešenia úloh v kategórii GQIQ – geografická súťaž pre základné školy sa zapojilo pár žiakov, a to Vágai (8A, Renčko (8A, Kasanová (8A), Floriš (6A) a Sochová (5A) na Základnej škole.

Za prípravu zodpovedné: Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová a Mgr. Katarína Brezinová

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton