Aktuality Gymnázium

OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Zriaďovatelia Súkromného gymnázia, Súkromnej základnej školy a Súkromnej materskej školy Česká 10 v Bratislave, vrátane elokovaných pracovísk na Kremeľskej a Medenej ulici oznamujú, že školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti ostanú z preventívnych dôvodov od utorka 10.03.2020 do odvolania zatvorené.

K preventívnemu opatreniu sme pristúpili po tom, ako rovnaké opatrenia prijali všetky materské, základné a stredné školy zriadené BSK a mestskými časťami. Vyučujúci sa budú snažiť posielať žiakom učebné texty, pracovné listy a študijné materiály na precvičovanie učiva elektronickou formou cez elektronickú žiacku knižku (Edupage). Upozorňujeme žiakov i rodičov, že sa jedná o preventívne opatrenie a škola nie je v karanténe, ktorú by nariadil hygienik. Veríme, že sa situácia čo najskôr zlepší a vyučovanie bude v plnom rozsahu obnovené. 

V Bratislave 09.03.2020                                                       PaedDr. Martina Danišová

                                                                                                   (zriaďovateľka školy)

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton