Aktuality Gymnázium

Krajské kolo ekonomickej olympiády

Krajské kolo ek. olympiády organizovanej INESS prebiehalo  6.2.2020 na
Ekonomickej univerzite v Bratislave na Dolnozemskej ceste č. 1. Súťaž
začala o cca 10. tej hodine trvala hodinu a zúčastnili sa jej títo naši
študenti:

Vaverčák Michal
Syrový Sebastián
John Brencus
Jakub Budaj
Lisý Adam
Petruna Teodor
Novosedlík Dávid

Test krajského kola pozostával zo 4 častí. Prvá časť  obsahovala 5
testových otázok, vždy s jednou správnou odpoveďou. Daľšie tri časti
obsahovali jednotlivo  1 otvorenú otázku, kde bolo nutné bližšie
vysvetliť rozpísať a zdôvodniť svoju odpoveď. Pre zvládnutie otvorených
otázok mali študenti vedieť vysvetliť a graficky znázorniť fungovanie
dopytu a ponuky, poznať základy monetárnej politiky, vedieť vypočítať
úrok, či výnos, mať základný prehľad o výdavkoch verejnej správy, poznať
zložky HDP, orientovať sa v základných ekonomických pojmoch a poznať
najznámejších svetových ekonómov.

Výsledky sa dozvieme v marci a celoslovenské finále sa bude konať
28.4.2020 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton