Aktuality Gymnázium

Dejepisná exkurzia do Rakúska

Vo štvrtok a piatok 12. až 13. decembra 2019 sa konala dejepisná exkurzia do Rakúska. Zúčastnili sa je vybraní žiaci druhého až piateho ročníka gymnázia. Vo štvrtok sme začali návštevou v múzeu koncentračného tábora Mauthausen. Hoci bola zima, mali sme vynikajúcich sprievodcov, čiže sme mali nezabudnuteľný zážitok. Potom sme sa vydali do mesta Linz, kde sme si pozreli krásne vianočné trhy a nakúpili výborné linecké koláčiky. V piatok sme sa presunuli do Salzburgu, kde si každý z nás našiel niečo, čo ho zaujalo. Či už návšteva najväčšieho zachovaného hradného komplexu v Európe Festung Hohensalzburg, rodný dom W. A. Mozarta alebo asi najslávnejšie vianočné trhy na svete - každý si tu niečo našiel. Celá exkurzia prebehla bez problémov, a preto dozorujúci pedagógovia p. Šišmišová, p. Babic a p. Veselová ďakujú jej účastníkom za vzorné správanie.

Image
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton