Aktuality Gymnázium

EXKURZIA V OSN – VIEDEŇ

Viedeň je jedným zo štyroch oficiálnych sídiel Organizácie Spojených národov
(OSN) - ďalšie sú v New Yorku, Ženeve a Nairobi.
Viedenské medzinárodné centrum (VIC), známe aj ako "UNO City", oficiálne otvorili
v roku 1979. OSN ho prenajali na 99 rokov za symbolickú cenu vtedajšieho 1
rakúskeho šilingu ročne, čo má dnes hodnotu približne 7 eurocentov.
Pre všetky organizácie OSN, ktoré majú vo Viedni sídlo, tu pracuje okolo 5000
zamestnancov a zamestnankýň z viac ako 125 krajín.
Viac na http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/unvienna.html
Vďaka malej vzdialenosti Viedne od Bratislavy, sme dňa 20.11.2019 zorganizovali
exkurziu, pod vedením p. Tihelkovej a p. Mojžišovej, do priestorov OSN vo Viedni.
Exkurzie sa zúčastnilo spolu 57 žiakov gymnázia (žiaci druhých, tretích, štvrtých a
piatych ročníkov bilingválneho gymnázia). Po príchode nás už čakali sprievodcovia
budovami OSN a urobili nám výklad v anglickom jazyku o histórii OSN, UNO City
vo Viedni, jednotlivých organizáciách pôsobiacich vo Viedni, cieľoch, programe a
jeho napĺňaní. Exkurziu sme si veľmi užili a obohatení o poznatky sme sa vrátili v
poobedných hodinách spat do Bratislavy.

Zodpovedná za exkurziu: Mgr Katarína Tihelková

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton