Aktuality Gymnázium

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 21.10. sa uskutočnila olympiáda zo SJL v kategórii A a B. V prvej časti súťaže si žiaci preverili svoje vedomosti v teste. Následne si pripravili rečnícky prejav na vybranú tému. Študenti tak mali možnosť vyskúšať si i svoje rečnícke zručnosti. 
 
Žiaci sa umiestnili nasledovne:
 
Kategória A
1. miesto Lenka Mrázová
2. miesto Ľubica Luščanová
3. miesto Laura Šimúnková
 
Kategória B
1. miesto Laura Pazdernatá
2. miesto Linda Šuhajdová
3. miesto Laura Janegová
 
Do krajského kola olympiády postupuje víťazka. Gratulujeme!
Všetkým zúčastneným ďakujeme! 
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton