Aktuality Gymnázium

Návšteva Slovenského národného múzea

Študenti štvrtého ročníka nášho gymnázia navštívili výstavu Národnej ceny za dizajn 2019 s názvom Súčasné dizajnové trendy.

Kurátor výstavy, Marián Laššák sa vyjadril o tejto výstave nasledovne: „ ... práce reprezentovali celú šírku záberu dizajnérskej tvorby, od priemyselného dizajnu, cez zameranie na nábytok, až po autorsky dizajn a úžitkové umenie. Tento ročník bol navyše špecifický veľkým množstvom prihlásených prác z oblasti módy a textilnej tvorby, čo sa prejavilo aj na celkových výsledkoch súťaže."

Predmet Umenie a kultúra sa takto dokáže lepšie priblížiť aj našim štvrtákom, čo vidieť aj na fotografiách z návštevy Slovenského národného múzea.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton