Aktuality Gymnázium

SLOVENSKO BEZ DROG U NÁS NA ŠKOLE

Slovensko bez drog napĺňa svoje ciele formou protidrogových preventívnych prednášok, ktoré robia priamo na školách v čase vyučovania. Šudentom prvého ročníka bilingválneho gymnázia poskytli fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. 

“Chceme, aby naše deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi...).”
 
Ďakujeme. 
Image
Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton