Aktuality Gymnázium

Prípravný kurz z Angličtiny

Prípravný kurz na prijímacie pohovory z anglického jazyka.

Termín: V Stredu od 16.00 do 17.30 - 2 vyučovacie hodiny

Začiatok kurzu: 2.10.2019

Ukončenie kurzu: 26.3.2020  (cca 46 hodín)

Cena za celý kurz: 250 eur.

Vyučujúci kurzu: Brooks Guetschow

Poplatok je potrebné uhradiť pred nástupom na kurz na sekretariáte školy.

Bližšie info: 0904 979 681

 

 

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton