Aktuality Gymnázium

Žiacka školská rada

Piatok 31.5. sme sa na stretnutí školskej rady rozlúčili s naším bývalým predsedom Tomášom Sakálom, ktorý svoju pozíciu prenechal Magdaléne Tanzerovej. Pozíciu podpredsedu zaujal Dávid Csabay. Spolu budeme rozvíjať našu školu rôznymi smermi.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton