Aktuality Gymnázium

Školské kolo GO kategória Z

Dňa 24.1.2019 sa konalo na našej škole školské kolo Geografickej olympiády v kategórii Z – gymnáziá. Geografickej olympiády sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov gymnázia, vybrať si mohli buď riešenie z domu alebo v počítačovej miestnosti v priestoroch školy. 21 žiakov pracovalo s online testom v škole, a zatiaľ nezistený počet žiakov v domácom prostredí. Presný počet budeme vedieť z výsledkov Z kola. Online test pozostával z otázok zameraných na najrôznejšie témy sveta a celkové dianie vo svete. Medzinárodná geografická olympiáda IGEO sa tohto roku bude konať v Číne(Hongkongu). Preto sa väčšina otázok venovala práve tejto krajine. Každá z otázok mala práve jedno správne riešenie. Žiaci mohli používať akékoľvek zdroje informácií.  Výsledková listina bude zverejnená na stránke www.zmaturuj.com, kde sú už zverejnené aj správne odpovede na jednotlivé otázky.

Postupujúci do krajského kola budú informovaný emailom, ktorý zadávali pri registrácii. Všetkým zúčastneným ďakujeme.           

Za Geografickú olympiádu je zodpovedná Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová, PhD. a Mgr. Martin Sabo.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton